Home

Bel

Hoe ik werk

​

Ik werk zakelijk en oplossingsgericht. Kan buiten kaders denken én doen, met humor en plezier als gedragskenmerken. 

Stimuleer en coach mensen bij persoonlijke (gedrag) ontwikkeling binnen veranderende omstandigheden zodat werken doelgericht en gemakkelijker wordt. 

​

​

Methodieken

​

Methodieken die ik inzet zijn maatwerk. Een veel voorkomende methodiek die ik gebruik is de Voice Dialogue. Een methode ontwikkeld door Hal & Sidra Stone op het gebied van transformatie psychologie. De Voice Dialogue methode geeft een helder kader om eerst te begrijpen waar bepaald gedrag vandaan komt en hoe dit gedrag anders te doen.

​

Daarnaast maak ik gebruik van NLP, Assen van verandering (Michael Hall) en actie- en doelgerichte modellen. 

​

 Plan van aanpak

​

  • De coaching is gericht op individueel niveau
  • Vooraf vindt een oriënterend- en kennismakingsgesprek plaats van max. 60 min; dit kan op individueel niveau of in de vorm van een drie-gesprek. 
  • Na dit gesprek wordt op verzoek een coachovereenkomst opgesteld met het coachplan.
  • Dit coachplan ‘op maat’ bevat: concrete doelen, inzet van mensen, middelen, tijd en een einddoel.
  • Bij definitieve goedkeuring van het coachplan kan het traject starten.
  • Coachgesprekken zijn gemiddeld 1,5 uur. 
  • Coaching vindt plaats in een Coachhuis of een ander nader te bepalen locatie. 
  • Tussentijds wordt altijd gereflecteerd doormiddel van een voortgangsrapportage.
  • Het coachtraject wordt altijd afgerond met een eindrapportage en indien van toepassing een drie-gesprek met de werkgever.

​

Kwaliteit, monitoring en vertrouwelijkheid

​

De coaching monitor biedt inzicht in de effectiviteit van het individuele coachtraject. Het is een online - instrument dat d.m.v. tussentijdse online vragenlijsten het traject evalueert op het gebied van kwaliteit, voortgang en rendement. 

​

  • Tussen cliënt en mij bestaat eenduidigheid over het doel en geheimhouding. Ik zal niet zonder toestemming, inhoudelijk over cliënten spreken met derden. 

Contactgegevens

​

J.C. Kapteynlaan 47A

9714 CN Groningen

trui@loepenverrekijker.nl

06 - 28 27 54 19

KVK: 53925157

Opgericht door Trui Vos 2012 ©