Visie op vitaliteit

Bij Loep & Verrekijker richten wij ons op de emotionele en mentale aspecten van mensen die zijn vastgelopen op het gebied van het sociaal en persoonlijk functioneren. Door inzicht in, en het leren begrijpen van het eigen functioneren, ontstaat een basis voor verdere ontwikkeling.

Tijdens coaching wordt niet alleen aandacht besteed aan het ontwikkelen van emotionele en mentale weerbaarheid, er wordt ook aandacht besteed aan de fysieke gezondheid.

Kortom, wij richten ons op drie belangrijke gebieden van het persoonlijk leven.

Loep & Verrekijker wil graag een bijdrage leveren aan de vitaliteit van mensen zodat zij met veerkracht en levenslust zichzelf voldoende staande kunnen houden in een constant veranderende wereld. Deze werkwijze heeft als resultaat het weer trots kunnen zijn op zichzelf, het benutten van eigen unieke talenten, het verlost raken van oude gedragspatronen en bovenal zich gelukkig voelen.

Met onze kennis, ervaringen, levenslessen en de toepassing van een brede (holistische) aanpak, beloven wij met persoonlijke en oprechte aandacht te werken.

TRUI DE OPRECHTE LAATBLOEIER.

Als tweede kind uit een gezin van vier, ben ik in een klein dorpje in Friesland geboren. Ons gezin (internationaal georiënteerd) een niet bepaald gewoon gezin. Al vroeg in mijn leven ben ik geconfronteerd met ‘anders’ zijn en de gevolgen daarvan.

‘Anders’ zijn heeft ertoe geleid dat ik binnen het onderwijssysteem een andere route heb doorlopen dan de gebruikelijke. Nu is het ‘anders’ zijn een kwaliteit die mij in staat stelt buiten kaders te denken en te doen. In een open en niet veroordelend contact benader ik de mens in zijn geheel. Dat wil zeggen dat ik oprechte aandacht heb voor de gedachten, gevoelens en lichamelijke symptomen en de situatie waarbinnen iemand zich bevindt.

Met jarenlange ervaring in verschillende functies en met een HR-achtergrond heb ik in 2012 Loep & Verrekijker opgericht. Sindsdien werk ik vanuit mijn praktijk als psychodynamisch coach en trainer. 

Als uitbreiding op mijn huidige dienstverlening heb ik in 2020 een nieuwe praktijk geopend, genaamd Bij de Zusjes.

Ik ben een echte laatbloeier die met een schat aan ervaring in de omgang met mensen van allerlei pluimage inhoud geeft aan deze vorm van dienstverlening.

De grootste voldoening ervaar ik wanneer ik getuige en deelnemer ben bij de ontwikkeling van mijn cliënt(en). Een ontwikkeling die uitmondt in het bereiken van een zelfgekozen doel.

‘Elk mens is regisseur van zijn eigen probleem. Mijn werk als coach heeft als doel de mens te laten leiden naar een werkbare kijk op, en een concrete stap náár de oplossing van zijn probleem’

Trui Vos

Quotes Cliënten of werkgevers

Zodra je ziek thuis zit stort alles in, je zit niet voor de lol thuis en aan de andere kant verwachten mensen veel van je. Zo'n periode is best zwaar en je moet positief blijven, durven dromen. uiteindelijk heb ik toch een coach gezocht en gevonden.

Trui heeft mij ontzettend geholpen in een uitzichtloze situatie. Ze was de juiste persoon op het juiste moment. Op voorhand had ik totaal geen zin in zo'n coach, die alles beter weet enzo. Maar nu kan ik het iedereen aanraden, Trui triggert, ze confronteert, ze gelooft in je, ze motiveert, ze maakt zich onnodig.. Nu kan ik het zelf!

Bedankt Trui
Dennie van Buuren
Ik ken Trui van al een paar jaar geleden. Toen wij vorig jaar bij ons bedrijf een uitdaging hadden op het gebied van verzuim dachten we aan Trui. Aangezien ze ook persoonlijke coachings bleek te verzorgen via haar eigen coachpraktijk hebben we haar ook ingeschakeld voor een aantal 2e spoor trajecten.

We hadden lange termijn oplossingen nodig voor een aantal medewerkers. Daarnaast was het nodig om de professionele opbouw van dossiers te waarborgen. Voor elke medewerker zoeken we naar iemand die goed past bij de persoon en situatie. Bij Trui is de, aan de ene kant warme en persoonlijke aanpak, in combinatie met ‘doorpakken’ iets wat ons, en onze medewerkers enorm heeft geholpen om tot duurzame oplossingen te komen. Los van persoonlijke inzichten en het nemen van eigen verantwoordelijkheid zijn mensen daadwerkelijk verder in hun carrière geholpen.

Met haar netwerk, persoonlijke begeleiding, haar kennis en kunde en het inzichtelijk maken van de keuzes die men heeft, is Trui in dit proces van enorme toegevoegde waarde gebleken.
W. Werink
Trui is via verzuimweg ingehuurd als expert. De organisatie was verwaarloosd, er was veel chaos in ons verzuimproces. Samen met Trui zijn we aan de slag gegaan met uitgevallen medewerkers en alle processen daar omheen.

Mede door haar deskundigheid hebben we stappen kunnen zetten. Het was een traject van lange adem, zaken zijn niet in een dag verbeterd. Trui is een warme en zorgzame vrouw. Medewerkers ervaren haar als veilig én deskundig.

Het is mede door deze combinatie van expertise en inlevingsvermogen dat we mooie verbeterslagen hebben kunnen maken.
Anoniem


Bij Loep & Verrekijker richten wij ons op de emotionele en mentale aspecten van mensen die zijn vastgelopen op het gebied van het sociaal en persoonlijk functioneren. Door inzicht in, en het leren begrijpen van het eigen functioneren, ontstaat een basis voor verdere ontwikkeling.

COntact