positief gedrag versterken, oude patronen doorbreken

Als psychodynamisch coach hanteer ik een brede aanpak die zich richt op een nieuw evenwicht op belangrijke gebieden van de persoonlijkheid. Door deze aanpak wordt ervaren hoe het voelt om energiek op te staan en de gehele dag energiek te blijven. Levenslust en veerkracht keren terug. Men weet beter om te gaan met veranderingen in het dagelijkse, werkzame leven.

COACHING BIJ LOEP & VERREKIJKER, WAT KUNT U VERWACHTEN?

Aandacht

De werknemer staat als mens in zijn geheel centraal. Vanuit mijn visie op vitaliteit benader ik de werknemer vanuit een breed perspectief. Dat wil zeggen dat ik aandacht heb voor zijn gedachten, gevoelens en lichamelijke symptomen en voor de context waarbinnen hij/zij zich bevindt.  

Vertrouwen
Een open en niet veroordelend contact is voor mij een voorwaarde voor het bieden van vertrouwen bij coaching. Ik werk en handel conform de richtlijnen van de Ethische Code van de NOBCO.

Proces

Zelfreflectie, zelfredzaamheid en zelf koers houden tijdens de coaching staat centraal. De focus ligt op het ontwikkelproces en het stimuleren van persoonlijke groei en zelfredzaamheid. Het HOE is belangrijk en niet zozeer het WAT.

Hoe dan?

Aan de hand van een vooraf opgesteld coachplan gaat de werknemer aan het werk met zijn ontwikkeldoelen.

Kwaliteit en monitoring

Gedurende het coachtraject wordt gebruik gemaakt van de coaching monitor. De coaching monitor biedt inzicht in de effectiviteit van zijn/haar coachtraject. Het is een online – instrument dat d.m.v. tussentijdse online vragenlijsten het traject evalueert op het gebied van kwaliteit, voortgang en rendement.

De aanpak

Vooraf vindt een kennismakingsgesprek met de werknemer plaats van maximaal 60 minuten of een driegesprek.

Het is mogelijk een kosteloos oriënterend gesprek te houden van max. 30 minuten. Dit gesprek is telefonisch.

Op verzoek stel ik een coachplan op maat op. Het plan bevat concrete doelen, inzet van acties, middelen, tijd en een concreet einddoel.

Na de inhoudelijke goedkeuring van de werknemer gaat dit plan met de coachovereenkomst naar de contactpersoon van de werkgever.

Is het plan op inhoud en prijs akkoord? Dan gaan we aan de slag.

Tussentijds wordt gerapporteerd over de voortgang van de coaching. Dit gebeurt op procesniveau en niet op basis van inhoud. Immers, wat besproken wordt tijdens de coaching is vertrouwelijk.  

Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek tussen de werknemer en de coach. Tevens ontvangt hij/zij een eindrapportage. Dit is een vertrouwelijk rapport en wordt niet zonder toestemming van de werknemer gedeeld. Indien van toepassing, wordt een gezamenlijk gesprek met de werknemer, werkgever en de coach gehouden.

In het kader van coaching & begeleiding bij Spoor 1 & 2 wordt gewerkt conform de Werkwijzer Wet Verbetering Poortwachter 1 mei 2020.

Praktisch:

WAARVOOR KAN IK TERECHT BIJ LOEP & VERREKIJKER?

Spoor 1 & 2 coaching en begeleiding

Werknemers die zijn uitgevallen op het gebied van sociaal en persoonlijk functioneren krijgen vanuit een brede aanpak coaching en begeleiding bij het re-integratieproces. Dat kan zijn bij terugkeer in eigen werk of bij het vinden van nieuw passend werk.


Vitaliteit coaching

Veel methodes zijn gericht op emotionele en mentale weerbaarheid. Aandacht voor lichamelijke gezondheid, zoals bijvoorbeeld de manier van eten, zijn een ondergeschoven kindje. Wat als op eenvoudige wijze de manier naar duurzame vitaliteit wordt ingezet door middel van een bredere aanpak? Een brede aanpak die zich richt op een nieuw evenwicht tussen het hoofd, het hart en het lijf. 


Burn-out coaching en begeleiding

Op basis van zes herstel bevorderende factoren wordt op een verantwoorde en effectieve wijze gewerkt aan herstel en re-integratie.

In 12 tot 15 bijeenkomsten, in gemiddeld onder de 100 dagen (volgens ArboNed staan hier gemiddeld 189 dagen voor), is de werknemer volledig terug in eigen werk en leven.


Persoonlijke coaching

Doel van de coaching is inzicht krijgen in zichzelf en ‘manager’ worden van het eigen functioneren. De coaching zal leiden tot gedragsverandering en helpen bij het behalen van persoonlijke doelen.


Loopbaan coaching

Het (opnieuw) ontdekken wie hij/zij is, wat de werknemer écht belangrijk vindt in het werkzame leven en wat voor hem/haar belangrijke energiebronnen zijn. Bij deze ontdekkingstocht doen we onderzoek naar de karakterologische eigenschappen, de talenten, de drijfveren, de ambities en naar wat hem/haar inspireert in het leven.


Ontwikkeltraject (gratis) NL Leert Door

Het ontwikkeladviestraject bestaat uit 4 coachgesprekken van 1 uur.
We kunnen daar samen vorm aan geven. Bijvoorbeeld 2 x 2 uur face – to – face in de praktijk of 4 x 1 uur via beeldbellen.

Een arbeidsmarktscan is onderdeel van dit traject; dit rapport brengt de voor jou toegesneden kansrijke arbeids- en ontwikkelmogelijkheden inzichtelijk en biedt handvatten om vervolgstappen te kunnen zetten.

Er wordt een ontwikkeladviesplan opgesteld waarmee je concrete vervolgstappen kan gaan zetten voor eventuele (bij)scholing of andere stappen.

Let op: de mogelijkheid voor dit traject is inmiddels verlopen. Wellicht weer nieuwe mogelijkheden eind 2021. 

THEMA’S WAAR CLIËNTEN MEE AAN DE SLAG GAAN


SECTOREN WAARIN LOEP & VERREKIJKER ACTIEF IS

MKB, Consultancy, Horeca & Recreatie, Industrie & Techniek, Transport & Logistiek, Werving & Selectie, Zakelijke Dienstverlening, Zorg en Onderwijs en ICT.

‘Elk mens is regisseur van zijn eigen probleem. Mijn werk als coach heeft als doel de mens te laten leiden naar een werkbare kijk op, en een concrete stap náár de oplossing van zijn probleem’

Trui Vos

Quotes Cliënten of werkgevers

Zodra je ziek thuis zit stort alles in, je zit niet voor de lol thuis en aan de andere kant verwachten mensen veel van je. Zo'n periode is best zwaar en je moet positief blijven, durven dromen. uiteindelijk heb ik toch een coach gezocht en gevonden.

Trui heeft mij ontzettend geholpen in een uitzichtloze situatie. Ze was de juiste persoon op het juiste moment. Op voorhand had ik totaal geen zin in zo'n coach, die alles beter weet enzo. Maar nu kan ik het iedereen aanraden, Trui triggert, ze confronteert, ze gelooft in je, ze motiveert, ze maakt zich onnodig.. Nu kan ik het zelf!

Bedankt Trui
Dennie van Buuren
Ik ken Trui van al een paar jaar geleden. Toen wij vorig jaar bij ons bedrijf een uitdaging hadden op het gebied van verzuim dachten we aan Trui. Aangezien ze ook persoonlijke coachings bleek te verzorgen via haar eigen coachpraktijk hebben we haar ook ingeschakeld voor een aantal 2e spoor trajecten.

We hadden lange termijn oplossingen nodig voor een aantal medewerkers. Daarnaast was het nodig om de professionele opbouw van dossiers te waarborgen. Voor elke medewerker zoeken we naar iemand die goed past bij de persoon en situatie. Bij Trui is de, aan de ene kant warme en persoonlijke aanpak, in combinatie met ‘doorpakken’ iets wat ons, en onze medewerkers enorm heeft geholpen om tot duurzame oplossingen te komen. Los van persoonlijke inzichten en het nemen van eigen verantwoordelijkheid zijn mensen daadwerkelijk verder in hun carrière geholpen.

Met haar netwerk, persoonlijke begeleiding, haar kennis en kunde en het inzichtelijk maken van de keuzes die men heeft, is Trui in dit proces van enorme toegevoegde waarde gebleken.
W. Werink
Trui is via verzuimweg ingehuurd als expert. De organisatie was verwaarloosd, er was veel chaos in ons verzuimproces. Samen met Trui zijn we aan de slag gegaan met uitgevallen medewerkers en alle processen daar omheen.

Mede door haar deskundigheid hebben we stappen kunnen zetten. Het was een traject van lange adem, zaken zijn niet in een dag verbeterd. Trui is een warme en zorgzame vrouw. Medewerkers ervaren haar als veilig én deskundig.

Het is mede door deze combinatie van expertise en inlevingsvermogen dat we mooie verbeterslagen hebben kunnen maken.
Anoniem


Bij Loep & Verrekijker richten wij ons op de emotionele en mentale aspecten van mensen die zijn vastgelopen op het gebied van het sociaal en persoonlijk functioneren. Door inzicht in, en het leren begrijpen van het eigen functioneren, ontstaat een basis voor verdere ontwikkeling.

COntact